Detekcja gazów

Detekcja gazów odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników, środowiska naturalnego i infrastruktury przemysłowej. Jest to proces monitorowania obecności gazów szkodliwych lub niebezpiecznych w miejscach pracy, fabrykach, zakładach oraz innych obiektach przemysłowych. Systemy takie są szczególnie istotne w branżach, gdzie występują substancje chemiczne, gazy, paliwa, a także w przemyśle naftowym i gazowniczym.

Główne zalety detekcji:

  1. Bezpieczeństwo pracowników: Monitorowanie obecności niebezpiecznych gazów pozwala na wczesne wykrywanie zagrożeń i ostrzeganie personelu przed ewentualnymi skutkami. W przypadku wykrycia niebezpiecznych stężeń gazów, systemy detekcji mogą automatycznie uruchomić alarmy, ewakuację lub inne procedury bezpieczeństwa.
  2. Ochrona środowiska: Wycieki gazów i emisje szkodliwych substancji mogą mieć poważne skutki dla środowiska naturalnego. Systemy detekcji gazów umożliwiają szybkie wykrycie i lokalizację takich wycieków, co pozwala na szybkie podjęcie działań naprawczych i minimalizację negatywnego wpływu na środowisko.
  3. Ochrona infrastruktury przemysłowej: Niektóre gazy mogą być szkodliwe dla infrastruktury przemysłowej, na przykład mogą powodować korozję lub uszkodzenia konstrukcji. Detektory gazu mogą pomóc w identyfikacji takich substancji i podjęciu działań naprawczych, zanim dojdzie do poważnych uszkodzeń.

Detektor jednokanałowy JBS-410

Detektor dwukanałowy JBS-420

Centralka detekcyjno-pomiarowa JBS-600