O firmie

New Tech Holding to grupa specjalistów o szerokim zakresie umiejętności i wiedzy technicznej.

Specjalizujemy się w kompleksowym outsourcingu technologii informatycznych i automatycznych, oferując kompletny wachlarz usług : począwszy od doradztwa, strategicznego zarządzania zasobami informatycznymi i systemami kontroli i sterowania, poprzez dostawy, integrację i wdrażanie systemów, ich bieżący nadzór i eksploatację, aż do usług projektowych i programistycznych. W ramach prowadzonej działalności wykształciliśmy strukturę kompetentnych kadr wraz z wiedzą w temacie praktycznego wykorzystania posiadanych umiejętności.

Nasza filozofia współpracy z Klientem polega na dzieleniu się posiadaną wiedzą i doświadczeniem. W realizowanych projektach stosujemy metodę interaktywnej współpracy ze szczeblem zarządzania przedsiębiorstwa, polegającą na wspólnym uzgadnianiu poszczególnych założeń, a następnie ich prezentacji i omawianiu, w celu wypracowania rozwiązań najlepiej dostosowanych do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.

Oferujemy unikatową formułę doradztwa, polegającą na kompleksowym podejściu do realizowanego zlecenia i znajomości wymogów unijnych. Interdyscyplinarny charakter naszego zespołu powoduje, że proponowane przez nas rozwiązania łączą w sposób optymalny obszary z punktu widzenia: Biznesowego, Organizacyjno - procesowego, Technicznego (informatyczno - wdrożeniowego). W praktyce oznacza to, że całość zagadnień związanych z projektem jest nakreślona przez jedną koncepcję spójną w ww. obszarach oraz przygotowana do wdrożenia z uwzględnieniem zasobów i możliwości Klienta. Posiadamy kompetencje, aby zrealizować pełen projekt dla Państwa firmy bacząc na spełnienie wymogów instytucji publicznej i wymogów prawnych.

Jesteśmy firmą w dużej mierze niezależną od producentów i dostawców rozwiązań informatycznych.
"Współpraca z firmą New Tech Holding znacząco wpłynęła na rozwój automatyzacji naszego przedsiębiorstwa, a tym samym polepszenia jakości usług i produktów dostarczanych do klienta końcowego."

Wojciech Jankowski - prezes zarządu PWIK Wołomin